مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: ۳۰ درصد پزشکان گلستانی دستگاه کارتخوان نصب کرده اند.

استفاده ۳۰ درصد پزشکان گلستانی از دستگاه کارتخوان

به گزارش گلستان ۲۴؛ علی اصغر هزارجریبی مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: تا کنون ۳۰ درصد پزشکان گلستانی به قانون تمکین و با نصب کارتخوان به سیستم مالیاتی متصل شده اند.


علی اصغر هزارجریبی در ادامه سخنان خود گفت: افرادی که  بدهی مالیاتی آن ها قطعی شده است اگر تا پایان مهر ۹۸، اصل بدهی قطعی شده خود را پرداخت کنند شامل بخشودگی صد درصد جرایم مالیاتی می‌شوند.


هزارجریبی افزود: اگر تا پایان مهر بدهی مالیاتی پرداخت شود بدهی ۲ و ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند.


او گفت: اگر واحد تولیدی بدهی مالیاتی داشته باشد و بدهی را بعد از مهرماه پرداخت کند ۹۸ درصد بخشودگی شامل آن‌ها می‌شود و سایر افراد شامل بخشودگی ۹۶ درصد خواهند شد.


هزار جریبی بیان کرد: افرادی که بدهی خود را به سال بعد موکول کنند مشمول بخشودگی نخواهند شد.


او با اشاره به این که فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود افزود: برای کسانی که تا سه سال متوالی اظهارنامه خود را ارائه ندهد جرایم سنگین غیر قابل بخشش درنظر گرفته می‌شود.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار