رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، شرط بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را پرداخت بدهی‌های مالیات عملکرد آن سال اعلام کرد.

شرط بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ در بخشنامه امیدعلی پارسا خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: با توجه به اطلاعات واصله، در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸، بدین وسیله مقرر می‌دارد: ۱- با توجه به اطلاعات واصله، در اجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می‌نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است.

 

 لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می‌بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذیربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه‌ها و پرونده‌های مودیان اقدام کنند.

۲-­ در اجرای بند (۷) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می‌توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هر یک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره‌مند گردند.

۳-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی‌های مالیات عملکرد آن سال می‌باشد.

 

منبع: ایبِنا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار