رییس اداره مرتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت:۸۰۰ هزار اصله نهال مرتعی در بین بهره برداران طرح‌های مرتعداری توزیع شد.

توزیع ۸۰۰ هزار اصله نهال مرتعی در گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ فرهنگ دوست رئیس مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت:این نهال‌ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خریداری شد.

او گفت: این نهال‌های مرتعی در سطحی معادل یکهزار و ۶۰۰ هکتار به صورت مشارکت با جوامع محلی، مجریان طرح‌های مرتعداری و شرکت‌های تعاونی مرتعداری و اتحادیه مرتعداران توزیع شده است.

او افزود: امسال بیش از ۱۷ هزار اصله نهال مرتعی قابل انتقال به عرصه‌های مرتعی در طرح‌های مرتعداری و سامان‌های عرضی تولید شد.

فرهنگ دوست گفت: اداره امور مراتع آمادگی دارد به جوامع محلی و مرتعداران که تمایل دارند اراضی زراعی کم بازده خود را به مراتع خصوصی تبدیل کنند، با هدف جلوگیری از بیابان زایی، نهال مرتعی به صورت رایگان تحویل دهد.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار