سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داد؛

بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور در مهرماه سال جاری یکهزار و ۶۷۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

رشد ۱۵ درصدی تلفات حوادث رانندگی در مهرماه امسال

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور در مهر ماه سال جاری یکهزار و ۶۷۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یکهزار و ۴۴۷ نفر بود، ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است.

 
از کل تلفات حوادث رانندگی در مهر ماه امسال یکهزار و ۲۹۵ نفر مرد و ۳۷۵ نفر زن بودند که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵.۴ درصدی را نشان می دهد.

در این مدت استان‌های خوزستان با ۱۲۵، تهران با ۱۲۱ و فارس با ۱۰۷ بیشترین و استان‌های اردبیل با ۲۰، گلستان و چهار محال و بختیاری هر کدام با ۲۳ و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۴ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

در این مدت یکهزار و ۱۳۱ نفر در مسیر‌های برون شهری، ۳۸۷ نفر در مسیر‌های درون شهری، ۱۲۲ نفر در مسیر‌های روستایی، شش نفر در راه‌های اختصاصی و ۲۴ نفر نیز در سایر مسیر‌ها جان خود را از دست داده اند.

در مهر ماه امسال همچنین ۳۲ هزار و ۸۰۸ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۷۶۵ نفر مرد و نه هزار و ۴۳ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

در هفت ماهه سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی با رشد ۲.۱ درصدی مواجه بوده، در این مدت ۲۲ هزار و ۲۸ نفر نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ده هزار و ۷۹۹ نفر بوده است.

از کل تلفات تصادفات هفت ماهه، هشت هزار و ۵۷۸ نفر مرد و و دو هزار و ۴۵۰ نفر زن بودند. بیشترین تلفات هفت ماهه امسال مربوط به استان‌های فارس با ۸۵۰، خراسان رضوی با ۷۷۸ و تهران با ۷۷۷ مورد و کمترین آن با ۱۱۳ نفر مربوط به ایلام، ۱۴۹ نفر استان چهارمحال و بختیاری و ۱۵۵ فوتی مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.

در این مدت ۲۲۷ هزار و ۸۳۶ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی جزئی داشته است.

/ایلنا

ارسال نظر

آخرین اخبار