مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶ درصد حجم سدها آبگیری شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷ درصد بود.

۷۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای گلستان شد/کاهش آبگیری

به گزارش گلستان ۲۴؛ علی نظری جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان اظهار کرد: بارندگی استان گلستان از ابتدای سال آبی تا کنون ۱۰۵ میلی متر بوده است که بارش سال جاری نسبت به بارش سال قبل ۲۲ درصد کاهش و نسبت به بارش درازمدت ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: آبگیری سدهای مخزنی استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰ میلیون متر مکعب که معادل ۲۶ درصد حجم مخازن سدهای استان است و این در حالی است که در سال گذشته میزان آبگیری سدهای استان در مدت مشابه فعلی ۲۷ میلیون متر مکعب معادل ۱۰ درصد حجم مخازن سدهای استان بود.

نظری تصریح کرد: استان گلستان ۱۸ هزار و ۶۶۳ حلقه چاه مجاز و ۱۵ هزار و۶۴۰ چاه فاقد پروانه مشمول قانون تعیین تکلیف چاه ها دارد که پنج هزار و ۱۳۷ حلقه از این چاه ها تاکنون تعیین تکلیف شده است و ۱۰ هزار و ۶۴۰ حلقه مابقی هم، در دست تعیین تکلیف است.

وی افزود: همچنین تعداد ۶ هزار و ۹ حلقه چاه فاقد پروانه در قالب فرم پنج توسط مالکان ثبت نام شده است که صحت سنجی آنها در قالب آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب درحال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه به بیان چالش ها والزامات اجرایی مصوبه هیئت وزیران و همچنین شیوه نامه اجرایی در خصوص محدودیت منجر به ممنوعیت کشت شالی در استان گلستان پرداخت و افزود: براساس نتایج بازدید انجام شده و تعمیم آن به کل چاه ها و نقشه تهیه شده با استفاده از تکنیک دورسنجی سطح کشت شالی در سطح استان از طریق آبهای سطحی و زیرزمینی در سال جاری بیش از ۸۰ هزار هکتار برآورد شد.

/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار