اهدای عضو مرد ۴۷ ساله خان ببینی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو مرد ۴۷ ساله خان ببینی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش گلستان ۲۴؛ اعضای بدن غلامرضا محمودی که بر اثر سکته مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، به افراد نیازمند اهدا شد.

خانواده این مرد ۴۷ ساله خان ببینی با اهدای اعضای بدن او موافقت کرده و جان چند بیمار را نجات دادند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در این خصوص گفت: امسال هفت نفر در استان (پنج آقا و دو خانم) مرگ مغزی شده اند که با اهدای اعضای بدن آنان، ۲۱ نفر به زندگی بازگشتند.

زهرا شرکت با بیان اینکه امسال همچنین ۳۰۰ نفر در استان، کارت اهدای عضو دریافت کرده اند، ادامه داد که تاکنون بیش از ۶۰ اهدای عضو در استان اتفاق افتاده است.

/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار