از صبح امروز کاربران فراوانی با مشکل حذف تصاویر سردار سلیمانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مواجه شدند.

اینستاگرام تصاویر سردار سلیمانی را حذف می‌کند!

به گزارش گلستان ۲۴؛ صدها نفر از کاربران  با تشکیل یک کمپین خواستار تحریم اینستاگرام به‌خاطر حذف تصاویر سپهبد سلیمانی شدند. در این کمپین آمده است: «همه مردم ایران باید به خاطر این وقاحت یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که عکس و فیلم سردار پرافتخار ایران را حذف می‌کند، آن‌را تحریم کنند.»

اخبار سیاسی - مخاطبان فراوانی از صبح امروز با اقدام عجیب‌وغریب این شبکه اجتماعی مدعی آزادی بیان در حذف مطالب مرتبط با شهید سلیمانی شدند. در ادامه برخی اسناد مرتبط با این موضوع که توسط کاربران مختلف برای ما فرستاده شده، می‌آید:

حامیان این کمپین هر لحظه در حال افزایش است. شما هم اگر با ایده «تحریم اینستاگرام» به خاطر سانسور گسترده سردار ایران موافق هستید، از این لینک حمایت کنید. «فارس من» همراه شما است. 

13981013001141_Test_NewPhotoFree

13981013001142_Test_NewPhotoFree

13981013001143_Test_NewPhotoFree

ارسال نظر

آخرین اخبار