بیمارستان کلاله توسط گروه جهادی ابراهیم هادی در برابر ویروس کرونا ضدعفونی و گندزدایی شد.

ضد عفونی و گندزدایی بیمارستان کلاله توسط گروه های جهادی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، در ادامه فعالیت گروه جهادی ابراهیم هادی در شهرستان کلاله و ضد عفونی چندین مکان عمومی و ادارات، این گروه جهادی بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله را هم در برابر ویروس کرونا ضدعفونی و گندزدایی کرد.

IMG_20200316_091621_188

IMG_20200316_091623_075

IMG_20200316_091625_498

IMG_20200316_091627_083

IMG_20200316_091629_450

IMG_20200316_091630_953

IMG_20200316_093932_389

ارسال نظر

آخرین اخبار