این همان مراقب باش بزرگترها به کوچکترهاست هنگام مهمانی رفتن آنهم مهمانی کسی که الله اکبر است

کسی آبروریزی نکند

به گزارش گلستان24؛ "کسی آبروریزی نکند" این همان مراقب باش بزرگترها به کوچکترهاست هنگام مهمانی رفتن آنهم مهمانی کسی که الله اکبر است

منت کردن سر میزبان از همان آبروریزی هاست، باید مدام تشکر کرد از میزبان بخاطر کارت دعوتش، به قول برخی مرسی خدا! که ما را لایق این مهمانی دانستی

شک و تردید به میزبان و سفره  بدترین کارممکن است 

یکبار سفره آسمانی بخاطر همین بی ادبی برچیده شد روزگاری از آسمان مائده، غذای آسمانی می آمد اما برخی غذا را پنهان می کردند بخاطر این تردید به خدا و این آبروریزی، سفره آسمانی آنها جمع شد 

در این ماه بخاطر دربند بودن شیطان، هرگونه احتکار،گرانی، کم کاری، تخریب، فریبکاری، روزه خواری علنی، اسراف و حسادت، آبروریزی تلقی می شود معنایش این است که برخی انسان ها، شیطان شده اند. در این مهمانی شیطنت ممنوع است چه رسد به همراه آوردن شیطان.

ماه رمضان تمرین یک اجتماع برای خدایی شدن است ، فرصتی است برای فاصله گذاری جامعه با بدیها. این مهمانی بزرگ برای خوب شدن دسته جمعی را با شبهه، بهانه و سستی تلخ نکنیم

یادداشت: احمد ملاشاهی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار