معاون کل وزارت بهداشت گفت: سفرها مانند بمب ساعتی است که ویروس کرونا را منتقل می‌کند.

سفر مانند بمب ساعتی کرونا عمل می‌کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ ایرج حریرچی، گفت: باورپذیری مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ۹۰ درصد به ۴۰ درصد، ترس سازنده از کرونا از ۷۰ درصد به ۳۴ درصد و انگیزه در خانه ماندن از ۸۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.

وی با عنوان این مطلب که هر کس از خانه خارج می‌شود ماسک بزند، افزود: ادارات و سازمان‌ها حتماً​ فاصله گذاری حداقل یک متر را ایجاد کنند و برای جلوگیری از تردد ارباب رجوع به ساختمان ها، میز خدمت برپا کنند.

معاون کل وزارت بهداشت، تاکید کرد: بیشتر ادارات از تهویه مناسبی برخوردار نیستند بنابراین باید برای فضاهای بسته تهویه‌های مناسب تعبیه شود.

حریرچی با بیان اینکه سفرها مانند بمب ساعتی است که ویروس کرونا را منتقل می‌کند، گفت: حمل و نقل عمومی و سفرهای غیر ضرور در گسترش بیماری کرونا بسیار مؤثر است

منبع: مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار