با هدف اجرایی شدن مصوبات کمیته فضاهای آموزشی و پیگیری طرح مطالعاتی جهت تبدیل به احسن نمودن فضاهای آموزشی شهرستان بازدید از دبیرستان حضرت قائم چهارده(شهید کشیری)، شهرستان کردکوی صورت پذیرفت.

بازدید طرح مطالعاتی تبدیل به احسن نمودن فضاهای آموزشی در شهرستان کردکوی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی،  پیش از ظهر روز پنج شنبه  22 خرداد 99 قربان رایجی مدیرآموزش و پرورش کردکوی، منوچهری رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و سایر مسئولین شهرستانی از دبیرستان حضرت قائم چهارده(شهید کشیری)، با هدف اجرایی شدن مصوبات کمیته فضاهای آموزشی و پیگیری طرح مطالعاتی جهت تبدیل به احسن نمودن فضاهای آموزشی شهرستان بازدید بعمل آمد.

رایجی مدیر آموزش و پرورش کردکوی گفت: موضوع مطالعاتی و تهیه پیش نویس طرح توسعه ای با بهره گیری از مهندسین مشاور و ظرفیت های مجموعه های توانمند تعاونی ها در آموزش و پرورش با رویکرد تجاری سازی برخی از فضا های مستعد توسعه جهت بهره وری بیشتر و درآمد زایی، کمک به امر تعلیم و تربیت، از دبیرستان حضرت قائم چهارده(شهید کشیری)، شهرستان کردکوی و با هدف تبدیل به احسن نمودن این فضا بازدید مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: طرح تبدیل به احسن کردن فصای آموزشی در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در جهت استفاده بهینه از فضاهای موجود اجرا می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار