مرکز آمار منابع درامدی خانوارها در سال ۹۸ را تشریح کرده است که در آن درآمدهای متفرقه سهم بیش از ۵۱ درصدی دارد.

منبع درآمدی خانوارها در سال‌۹۸ چه بود؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از فارس، ترکیب درآمد کل سالانه خانوار شهری در سال 98 از سوی مرکز آمار ایران مشخص شد.

براساس اطلاعات موجود درآمد یک خانوار در سال 98 از سه منبع تشکیل شده است که 32.5 درصد آن درآمد مزد و حقوق بگیری، 51.4 درصد درآمدهای متفرقه، 16.1 درصد مشاغل آزاد است.

ترکیب درآمدهای متفرقه در سال 98 نیز بدین شرح است:

1- براورد اجاره بهای مسکن شخصی 37.5 درصد

2-حقوق بازنشستگی 31.6 درصد (به دلیل اینکه بازنشسته جزء جمعیت فعال محسوب نمی شود در دسته مزد و حقوق بگیری لحاظ نمی‌شود)

3- سایر 25.1 درصد (درآمد ناشی از بورس، سپرده بانکی، ارث و نظایر آن)

4- یارانه 5.8 درصد

ارسال نظر

آخرین اخبار