جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جلسه بررسی و کنترل بودجه استان گلستان رو شنبه مورخ 99/04/07 در دفتر مدیر طرح و برنامه با حضور سرکار خانم مهندس نظری و مدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  و خانمها لطفی ، خسروی  برگزار و کلیه جداول تبعی و سرمایه ای و جاری کنترل و بررسی گردید.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار