رئیس بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی گرگان گفت: طرح ارتقاء سلامت غذایی در این بیمارستان اجرا می شود.

اجرای طرح ارتقاء سلامت غذایی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر موسوی اظهار داشت: در پی اجرای طرح ارتقاء سلامت غذایی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، آشپزخانه این مرکز نیز نوسازی می شود تا با استانداردهای نوین در دستورالعمل های اعتبار بخشی همخوانی داشته باشد.

وی ضمن بیان این موضوع افزود: هم اکنون علاوه بر ارتقاء هتلینگ یکی از بخش های بیمارستان، استاندارد سازی اورژانس بیمارستان را نیز انجام داده ایم که در مراحل پایانی و در شرف تجهیز است و با راه اندازی اورژانس مذکور، تامین اجتماعی دارای بهترین اورژانس در استان گلستان خواهد شد.

دکتر موسوی همچنین به طرح ارتقاء سلامت غذایی بیماران بر اساس دستورالعمل های اعتبار بخشی اشاره کرد و نوسازی آشپزخانه را یکی از مهمترین مراحل این طرح دانست که در حال اجراست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار