۴۷هکتار از اراضی ساحلی شهرستان ترکمن و ۳هکتار از اراضی ساحلی گمیشان رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

بازپس گیری ۵۰هکتار از اراضی ساحلی ترکمن و گمیشان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، ساتلقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان های ترکمن و گمیشان گفت: 47هکتار از اراضی ساحلی شهرستان ترکمن توسط یکی از شرکت ها، مازاد بر واگذاری در سالهای گذشته تصرف شده بود که با پیگیری دادگستری و دستگاههای امنیتی و منابع طبیعی رفع تصرف شد.

ساتلقی افزود: 3هکتار از اراضی ساحلی گمیشان هم با پیگیری قضایی و هماهنگی با دادگستری شهرستان از متجاوزان پس گرفته شد.

وی گفت: چنانچه افرادی مدعی عرصه ای در اراضی مستحدث و ساحلی هستند موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری کنند و اداره منابع طبیعی آمادگی کامل برای راهنمایی در چارچوب مقررات و وظایف قانونی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار