مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه در استان ۲۹ ایستگاه دماسنجی و تبخیر سنجی وجود دارد، گفت: داده ها نشان می دهد ۷۳ درصد از حجم بارش در گلستان تبخیر می شود.

۷۳ درصد از حجم بارش ها در گلستان تبخیر می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، سید محسن حسینی اظهارکرد: توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، توسعه گلخانه ها، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاهها با نصب کنتور هوشمند، استفاده مجدد از پساب (خانگی و صنعتی)، کاهش هدررفت شبکه های آب شرب، مدیریت مصرف آب شرب و آبخیزداری از جمله مهم ترین سرفصل های برنامه سازگاری با کم آبی استان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان افزود: ۳۱ ایستگاه باران سنجی و پنج ایستگاه برف سنجی میزان نزولات جوی را اندازه گیری می کند و براساس گزارش های این ایستگاه ها، در سطح استان سالانه بیش از ۹ میلیارد متر مکعب برحسب میانگین بارشی استان شاهد بارش نزولات جوی هستیم.

وی با بیان اینکه در استان ۲۹ ایستگاه دماسنجی و تبخیر سنجی وجود دارد، گفت: داده ها نشان می دهد ۷۳ درصد از حجم بارش در استان تبخیر می شود.

حسینی در ادامه پتانسیل آب سطحی استان را یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: پتانسیل آب زیرزمینی استان یک میلیارد و۲۵۰ میلیون متر مکعب است و مساحت آبخوان های استان ۲۳ درصد از مساحت استان را شامل می شود.

وی ادامه داد: ۳۰۳ چاه مشاهده ای و پیزومتر هم مطالعات منابع آب زبرزمینی را برعهده دارند.

حسینی با بیان اینکه سرانه آب در استان گلستان از سرانه آب کشور پایین تر است، گفت: در استان گلستان دو نیم میلیارد متر مکعب ذخایر آبی وجود دارد و با احتساب دو میلیون نفر جمعیت استان، سرانه هر گلستانی یک هزار و ۲۵۰ متر مکعب است که پایین تر از میانگین کشوری است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه آب قابل برنامه ریزی در استان یک میلیارد و۷۰۰ میلیون متر مکعب است، گفت: با ادامه روند موجود در بخش های مختلف مصرف، پتانسیل آب قابل برنامه ریزی، تنها پاسخگوی ۸۰ درصد نیازهای آب استان در افق سال ۱۴۲۵ خواهد بود.

حسینی تصریح کرد: در صورت انجام برنامه های سازگاری با کم آبی استان، تا سال ۱۴۰۵ مقدار ۲۰۹ میلیون مترمکعب از ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب استان جبران خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار