عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به مناسبت 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی پیامی صادر کرد.

«شورای فرهنگ عمومی» اتاق فکری موثر و مجلسی فرهنگی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در متن این پیام آمده است:

شورای فرهنگ عمومی، شورایی ذیل شورای انقلاب فرهنگی است و به عنوان اتاق فکری موثر و مجلسی فرهنگی می تواند در استان ها تصمیم هایی را اتخاذ کند تا اثرات آن را تا سال ها در بسترهای فرهنگی مشاهده کرد.

بر این باوریم که مهمترین وظیفه شورای فرهنگ عمومی شناخت وضعیت موجود، اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی است که این امر تنها با هم افزایی و مشارکت سایر دستگاه های فرهنگی و اجرایی میسر تر خواهد بود و می توان با کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی برای اصلاح و ارتقاء فرهنگ عمومی خدمات ماندگاری را انجام داد.

اینجانب ضمن تبریک 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی؛ امیدوارم در مسیر پیش رو، با نگاهی مسئله محور و با پرهیز از مناسبت محوری ها، بتوانیم با شناخت، تدبیر و تفکر وضعیت موجود و اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی، گام های موثر تری را برداریم.

 
 
 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار