شایسته گفت: شناسایی اختلالات ژنتیکی در افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به منظور تشخیص و نحوه توارث بیماری و کمک به تطابق اعضای خانواده با بیماری رخ داده جهت پیشگری از معلولیت ها می باشد.

بازدید مدیر بهزیستی شهرستان گرگان از خانواده دارای6 معلول این شهر

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی گلستان؛ شامگاه روز گذشته مدیر بهزیستی شهرستان گرگان به همراه جمعی از معاونین خود با حضور در منزل خانواده گرگانی دارای 6 معلول با آنان دیدار و گفت وگو نمود.

شایسته در این دیدار تصریح کرد: شناسایی اختلالات ژنتیکی در افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به منظور تشخیص و نحوه توارث بیماری و کمک به تطابق اعضای خانواده با بیماری رخ داده جهت پیشگری از معلولیت ها می باشد.

وی افزود: داشت در حال حاضر مشاوره در منازل یک خانواده 6 معلولیتی ، سه خانواده 4 معلولیتی و دو خانواده 3 معلولیتی انجام شده با تشخیص پزشک مشاوره ژنتیک به کمیته تخصصی جهت تایید آزمایشات خاص ژنتیک ارسال می شود.

مدیربهزیستی گرگان یادآور شد: . بهزیستی نظارت کیفی اجرای برنامه فراگیر شناسایی اختلالات ژنتیک در افراد دارای معلولیت تحت پوشش را به عهده داشته و کلیه هزینه ها توسط سازمان بهزیستی پرداخت می گردد.

شایان ذکر است در ادامه این پروژه جهت 12 خانواده سه معلولیتی ، 2 خانواده چهار معلولیتی و 50 خانواده دو معلولیتی در شهرستان گرگان در دست اقدام می باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار