معاون رییس جمهور:

معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای اجرای ۳۹ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی استان گلستان بیش از یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است .

 یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان  برای اجرای ۳۹ طرح به گلستان اختصاص داده شده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمد باقر نوبخت در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: در یکسال گذشته برای اجرای ۳۹ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی استان گلستان بیش از یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که از تعهدات دولت تامین منابع طرح‌های مصوب دو سفر رئیس جمهور به گلستان است.

وی افزود: در سفر اول رئیس جمهور به گلستان 144 طرح با 955 میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که 3 هزار و 104 میلیارد تومان پرداخت شد .

نوبخت گفت: در سفر دوم رئیس جمهور که در دولت دوازدهم انجام شد برای اجرای 12 طرح یکهزار و 682 میلیارد تومان مصوب شد که یکهزار و 522 میلیارد تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در جمع دو سفر 212 طرح با اعتبار 2 هزار و 637 میلیارد تومان تعهد شد که 4 هزار و 24 میلیارد تومان پرداخت شد و باز هم باید مساعدت انجام گیرد تا طرح ها به سرانجام برسد.

نوبخت گفت: اطلاعات دولت فعلی را در همه زمینه ها به دولت جدید ارائه می دهیم تا طرح ها روند پیشرفت خود را طی کنند چرا که هدف ما مردم و توسعه است.

ارسال نظر

آخرین اخبار