دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان:

دبیر اجرائی حانه کارگر استان گلستان گفت: با توجه به وجود بیماری کرونا ثبت نام وام بازنشتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی غیر حضور انجام می شود.

ثبت نام وام بازنشتگان تامین اجتماعی غیر حضوری انجام می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس و ممانعت از حضور بازنشتگان و مستمری بگیران این سازمان امسال می توانند برای دریافت وام به صورت اینترنتی اقدام کنند و زیر ساخت های لازم برای انجام این فرایند مهیا شده است.

وی افزود: پرداخت وام به بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی همیشه کمترازبازنشستگان ومستمری بگیران کشوری ولشکری بوده است که همین مساله موجب اعتراض و نارضایتی افراد تحت پوشش این سازمان شده بود.

طالبا ادامه داد: در راستای همین اعتراض ها سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت سقف این وام را از 5 میلیون تومان به 7 میلیون تومان افزایش دهد اگر چه هنوز با وام 10 میلیون تومانی دیگر بازنشتگان فاصله دارد.

وی افزود: این وام با سود 4 درصد و توسط بانک رفاه به بازنشتگان و مستمری بگیران این سازمان پرداخت می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار