مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: بنیاد در سال گذشته ۲۰۰ قطعه زمین به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با کاربری مسکونی به زوج های جوان و فاقدین زمین برای ساخت مسکن مقاوم واگذار کرده است.

واگذاری ۶۰ هزار متر مربع زمین با کاربری مسکونی در روستاها در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار گلستان24، حسینی اظهار کرد: ماندگاری روستائیان و مهاجرت معکوس به روستاها، کنترل قیمت زمین و مسکن در روستاها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، حفظ اراضی کشاورزی و باغی، نوسازی واحدهای فرسوده روستایی  از مهمترین اهداف این اقدام بنیاد است.

وی افزود: در همین راستا تا کنون ۸۵۰۰ قطعه زمین به واجدین شرایط واگذار شده است که مساحت مفید آن بیش از ۲ میلیون متر مربع است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار