مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: مرتعدارانی که پروانه‌ خود را تمدیدنکرده اندتا اول آذر فرصت دارند.

مهلت مرتعداران استان برای تمدید پروانه چرای دام تا اول آذر

به گزارش گلستان 24، عبد الرحیم لطفی اظهار کرد: مرتعداران و بهره برداران مجاز که تاکنون موفق به پرداخت حق و حقوق ناشی از تمدید سالانه پروانه چرای دام در سال های گذشته نشده اند، در صورت احراز نشدن شرایط ابطال پروانه چرا، اجازه داده می شود برای پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه مربوطه، برای تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند.

وی افزود:مرتعداران برای درخواست الکترونیکی تمدید پروانه باید به مراکز شهرستان ها مراجعه کنند و بر این اساس پس از پایان مهلت قانونی اعلام شده، با بهره بردارانی که برای تمدید پروانه اقدام نکرده باشند، طبق شیوه نامه برخورد و ضمن ابطال پروانه چرا، مرتع بلامعارض اعلام می شود.

وی افزود: از ۸۶۲ هزار هکتار مراتع گلستان، ۷۶۱ هزار هکتار مراتع قشلاقی و ۱۰۱ هزار هکتار ییلاقی است و ۵ هزار خانوار از مراتع گلستان بهره برداری می‌کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار