مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: اکنون ۲ سد کوچک مخزنی در استان شامل شهید چمران در کلاله و شهید دستغیب در شهرستان آق قلا بدون آب است.

۲ سد کوچک مخزنی در کلاله و آ ق قلا بدون آب است

به گزارش خبر نگار  گلستان 24، سید محسن حسینی اظهار کرد: سد کوثر در گرگان ۴۵۰ هزار متر مکعب معادل هفت درصد ظرفیت، بوستان ۸۰۰ هزار متر مکعب معادل سه درصد ظرفیت، گلستان ۵۰۰ هزار متر مکعب معادل یک درصد ظرفیت، وشمگیر آق قلا ۸۰۰ هزار مکعب معادل ۲ درصد ظرفیت، نگارستان علی آباد چهار میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب معادل ۱۹ درصد ظرفیت، شهید ایمری ۲۵۰ هزار متر مکعب معادل ۶ درصد ظرفیت، شهید ۲۰ هزار متر مکعب معادل سه درصد، کرند در بخش داشلی برون ۲۰۰ هزار متر مکعب معادل هفت درصد ، دانشمند داشلی برون سه میلیون متر مکعب معادل ۱۹ درصد و اینچه برون یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب معادل ۲۰ درصد ظرفیت آب دارد.

وی افزود: در تالاب سدهای استان در شهرستان گنبدکاووس شامل آلماگل سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب معادل ۷۴ درصد و آلاگل ۲۴ میلیون متر مکعب معادل ۴۴ درصد آب وجود دارد.

حسینی مجموع کل ظرفیت سدهای استان را ۲۴۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۳۱ مرداد ماه ، حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۹۱ میلیون مترمکعب معادل ۳۱ درصد از کل ظرفیت مخازن بود.

وی  گفت: هم اکنون حجم آب موجود پشت ۱۴ سد این استان به خاطر خشکسالی و کم بارشی ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب معادل ۱۷ درصد کل ظرفیت مخازن است که روند کاهشی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار