مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در یازده ماه گذشته سال آبی مقدار بارندگی تجمعی متوسط استان ۳۳۶ میلیمتر بود که در مقایسه با آمار بلند مدت ۲۷ درصد کمتر است.

کاهش ۴۸ تا ۸۴ درصدی روان آب رودخانه های گلستان

به گزارش گلستان 24، سید محسن حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: ازاول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در استان گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای:مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۳۳۶ میلیمتر بود که در مقایسه با آمار بلند مدت ۴۶۳ میلی متر یعنی ۲۷ درصد کمتر است.

وی افزود: مقدار کاهش بارش درحوضه آبریز گرگانرود ۳۱ درصد، اترک سفلی ۱۷ درصد، قره سو ۳۱درصد، نکارود علیا ۳۰، و خلیج گرگان ۲۷ درصد در مقایسه با بلند مدت کاهش یافته است.

وی افزود:متوسط دمای اندازه گیری شده ایستگاه معرف دشت ۱۹ درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با آمار بلندمدت که ۱۷.۴ درجه سانتیگراد است ۱.۶ درجه افزایش را نشان می‌دهد و متوسط دمای ایستگاه معرف ارتفاعات ۱۱.۷ درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با آمار بلند مدت که ۱۰.۴ درجه سانتیگراد است۱.۳ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی افزود:رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان بین۴۸ تا ۸۴ درصد کاهش را در مقایسه با آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی گفت: ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۷۲ میلیون متر مکعب یعنی حدود ۲۲ درصد در مقایسه با آمار دوره بلند مدت نشان می دهد که در آبخوانهای کم عمق حدود ۲۰۴ میلیون مترمکعب کاهش و در آبخوانهای عمیق حدود ۶۸ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار