مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان:

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان گفت: وقوع رخداد ریزگردها در این فراگیری سابقه نداشت و بسیاری از شهرهای استان حتی برخی از مناطق همجوار گرگان هم درگیر این رخداد بود.

بسیاری از شهرهای استان درگیر رخداد ریزگردها شده است

به گزارش گلستان 24، رسول حسام اظهار کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی در کنار خشکسالی بی سابقه در سال های اخیر به ویژه امسال در بروز این رخداد نقش مهمی داشته اند.

وی گفت : کاهش شدید دید افقی در شهرستان هایی که شاهد توفان ریزگرد بودیم به عنوان اولین ثمره این رخداد طبیعی بود.

حسام اضافه کرد : خسارت های ناشی از شیوع توفان ریزگرد در بخش های کشاورزی دامپروری و زیر ساخت ها در دست بررسی است.

وی افزود: در ماه های اخیر در برخی مناطق بیابانی گلستان حتی یک ذره هم بارش ثبت نشد که این موضوع یکی از دلایل اصلی توفان ریزگرد روز یاد شده بود.

وی گفت باید کانون های مستعد ریزگرد شناسایی و برای آنها اقدامات احیایی انجام پذیرد تا تبعات این رخدادها به حداقل ممکن برسد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار