مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان:

مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت:سالهاست که در گلستان با ریزگردها مواجهه هستیم ولی باید منشا این پدیده به خوبی در استان ریشه یابی و راهکارهای اصولی آن شناسایی و طی برنامه منسجم نسبت به پیشگیری از گسترش آن در منطقه با همکاری دستگاه های مرتبط اقدام شود.

منشا وقوع ریزگرد در استان باید ریشه یابی شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سید محسن حسینی در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با ریزگردها که در اداره کل منابع طبیعی استان و با حضور کارشناسان برگزار شد، اظهار کرد: طی ۲۰ سال اخیر شرکت آب منطقه ای گلستان با برنامه ریزی که دارد اجازه مصرف بیش از حد آب از تالاب ها واقع در شمال استان را به منظور حفظ حق آبه محیط زیست و در راستای مقابله با ریزگردها نداده است.

وی ادامه داد: حق آبه سالانه حفظ محیط زیست ۲ تالاب اجی گل و آلماگل به ترتیب سه و 2 و سه میلیون متر مکعب و تالاب آلاگل ۶.۵ میلیون متر مکعب آب است.

وی گفت: این درحالی است که از چند دهه گذشته ظرفیت تالاب آلماگل به پنج میلیون متر مکعب و آلاگل به ۵۰ میلیون متر مکعب توسعه داده شده است.

حسینی تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان طی ۱۰ سال اخیر به هیچ وجه اجازه نداده که حق آب محیط زیست سه تالاب مزبور به نقطه برسد که مصرف آب آن کاهش یابد و تاکنون هم مشکل خاص از لحاظ خطر خشکی و ایجاد ریزگردها رخ نداده است.

وی گفت : در عین حال، وجود این پدیده در منطقه شمال گلستان به طور عمده منشا آن خارجی ( صحرای قره قوم ترکمنستان در همسایگی استان گلستان) بوده و نکته ای مهم و باید وزارت امورخارجه برای پیشگیری از گسترش آن در این استان، رایزنی لازم را انجام دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار