استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: با اقدامات ساده نمی توان وارد پیشگیری از گسترش ریزگردها در منطقه شد بلکه باید به دلیل حساسیت موضوع، به برنامه ضربتی تمرین شده و زمان دار نیاز دارد و نیز سهم هر کدام از دستگاه های متولی مشخص و با فرماندهی واحد، پیگیری و اجرایی شود.

اقدامات ساده نمی تواند وارد پیشگیری از گسترش ریزگردها در منطقه شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، دکتر علی محمدیان بهبانی در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با ریزگردها که در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد، اظهار کرد: برای مقابله با ریزگردها در استان گلستان راهی دشوار است چرا که از پیچیدگی چند وجهی از جمله وجود صحرای قره قوم ترکمنستان، تغییرات اقلیمی، نبود فرماندهی واحدی، هماهنگ نبودن دستگاههای مرتبط در اجرای طرح ها، اراضی خشک، خشکسالی، کاهش بارش ها، بارش های رگباری و زودگذر و کم شدن حق آب تالاب ها در حوزه زیست محیطی برخوردار است.

وی ادامه داد: اکنون اقدام ضربتی تمرین شده در استان گلستان برای این موضوع مهم وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در ابتدای کار قرار دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نگذارید بحث ریزگردها در گلستان مثل ساخت و ساز بی رویه همچون روستای زیارت گرگان تبدیل شود که کنترل آن از دست خارج شود.

وی افزود: مردم استان گلستان هم باید نسبت به تهدید ریزگرد در آینده، بیشتر حساس شوند تا به کمک دستگاه های مرتبط شتافته و در اجرای طرح های پیشگیری در حوزه های مختلف همکاری کنند.

دکتر محمدیان بهبانی گفت: طی سال فراوانی وقوع گرد و غبار در گلستان به تعداد انگشتان دست بوده ولی نباید بگذاریم که این رقم در استان بیشتر شود و به شرایط بحرانی خوزستان دچار شویم.

وی با بیان این که اقدام اجرایی پیشگیری از گسترش ریزگرد بین ۲۰ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد، تاکید کرد: تاخیر در اقدام های اجرایی به منظور پیشگیری از گسترش ریزگردها در گلستان توجیه نداشته و باید از همین امروز با برنامه، وجود فرماندهی واحد و مشارکت و همراهی همه دستگاه ها با جدیت آغاز شود چرا که بخش زیادی از وسعت این استان در معرض بیابانی و بخش از آن هم منشا بیابانی شده است.

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان معتقد است: این استان شمالی درگیر با ریزگردها نیازمند برنامه و مدیریت کلان برای مقابله با این پدیده زیان بار است که متاسفانه کمتر این موضوع میان دستگاه های مرتبط احساس می شود.

دکتر محمدیان بهبانی افزود: منشا ریز گردها در گلستان، وزش باد بوده و فقط از سمت جنوب این نگرانی کم است ولی بقیه جهت ها مسیر حرکت باد و گرد و غبار است.

وی در خصوص نوع اقدامات پیشگیری برای مقابه با گسترش ریزگردها در استان گفت: اکنون اقدام های اولیه ای که باید اجرایی شود اجرای سالانه طرح ایجاد بادشکن در اطراف اراضی کشاورزی با وجود بادهای چند جهته، باقی گذاشتن باقی مانده کاه و کلش بعد از برداشت محصول در این اراضی، ایجاد پوشش گیاهی در اراضی کم بازده و شور پسند شمال، کاهش چرای بیش از حد دام در مراتع، حفظ حق آبه زیست محیطی تالاب های استان، مشخص کردن تکلیف هر دستگاه مرتبط و اجرای طرح ها توسط دستگاه ها با هماهنگی فرماندهی واحد در حوزه مدیریت ریزگردها در استان است.

وی همچنین بر اقدام ملی برای هماهنگی در مدیریت ریزگردها صحرای قره قوم ترکمنستان از طریق وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار