رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گلستان:

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گلستان گفت: فرآیند صدور مجوز گلخانه ها در استان مانع زدایی و تسریع شود.

فرآیند صدور مجوز گلخانه ها در استان مانع زدایی و تسریع شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، قربانعلی روشنی در جلسه مشترک با معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاوزی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه استان گلستان در مقایسه با استانهای پیشرو در صنعت گلخانه از قبیل اصفهان، یزد، کرمان و مازندران، دارای وسعت کمتری می باشد لذا برداشتن موانع نظیر الزام به ارائه سند مالکیت، تامین آب و دارا بودن بیش از سه هزار متر، اقدام جدی صورت گیرد. 

در ادامه این جلسه حمدرضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به تربیت نیروی ماهر گفت: برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، تدوین روشهای نوین توسعه گلخانه و تهیه فلوچارت فرآیند صدور مجوز می توان در پیشبرد اهداف توسعه گلخانه موثر می باشد.

گفتنی است ، در این جلسه مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان و معاون آموزشی و فنی سازمان نیز به بیان دیدگاه های خود جهت رفع موانع پیش رو پرداختند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار