مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان:

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: مستمری مددجویان در سالجاری افزایش 67 درصدی داشته است.

افزایش ۶۷ درصدی مستمری مددجویان در سالجاری

به گزارش گلستان 24، عیسی بابایی  با اشاره به حمایت از ۸۳ هزار خانوار نیازمند، گفت: در ۶ ماهه اول سالجاری برای ۷۵هزار و ۲۳۸ خانوار تحت حمایت این نهاد مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان کمک معیشت پرداخت شده است.

وی با اشاره افزایش ۶۷ درصدی مستمری مددجویان در سالجاری، افزود: یکی از اولویت های اصلی در خدمت رسانی از سوی این نهاد، تامین حداقل نیازهای معیشتی خانواده هاست و براین اساس سرانه مستمری خانواده های یک نفره ۳۵۰هزارتومان، دونفره ۵۰۰ هزارتومان، سه نفره ۷۰۰ هزارتومان، چهارنفره ۹۰۰ هزارتومان و پنج نفره و بیشتر یک میلیون و۱۰۰هزارتومان است که بصورت ماهانه پرداخت می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار