مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان;

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از آن، سبب افزایش سرعت پیشروی فرونشست گلستان شده و استان را به سمت مرگ تدریجی سفره های آب زیر زمینی سوق می دهد.

برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی سرعت فرو نشست را بیشتر کرده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عبدالرحیم لطفی معتقد است گلستان، استان حادثه خیز بوده و نوار جنوبی مورد هجمه رانش و لغزش و نوار شرقی مستعد فرونشست خاک و نوار شمالی در معرض سیلاب است.

وی گفت: این استان در دهه های اخیر با بحران های طبیعی مختلف ناشی از تبعات تغییر اقلیم چون رخدادهای سیلابی و خشکسالی مواجه است، اتکای روزافزون به منابع آب های زیرزمینی و برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از آن، سبب افزایش سرعت پیشروی فرونشست گلستان شده و استان را به سمت مرگ تدریجی سفره های آب زیر زمینی سوق می دهد.

لطفی بر لزوم برنامه ریزی جدی برای رفع این مشکل تاکید کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار