فرماندار رامیان:

فرماندار رامیان گفت: سند ۲۲۸ واحد که خودمالکی بوده صادر شده و ۱۴۴ واحد که در اختیار بنیادمسکن است .

سند ۲۲۸ واحد خودمالکی صادر شده است

به گزارش ساجد خبرگلستان 24، صادقلو با بیان این مطلب اظهار کرد: در جلسه ای که به منظور عقب افتادگی اسناد مسکنهای مهر گذاشته شد، مقرر شد بلافاصله، نقشه‌های تفکیکی توسط دستگاه مربوطه تهیه و به شهرداری ارائه شود و شهرداری بلافاصله پایان کار را صادر کند تا کار‌های ثبت اسناد و دفترخانه انجام و سند به نام مالکان صادر شود.

وی افزود: این جلسه به طور اضطراری در پی شکایت عده ای از ساکنان مسکن های مهر رامیان گذاشته شد و دستگاه های مربوطه موظف شدند تا در کمترین زمان ممکن موارد مورد نیاز را برای صدور سند تهیه کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار