مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران کشور :

مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران کشور گفت: یکی از محصولات بنیادی برای توسعه اقتصادی کشاورزی، گندم است که به عنوان محصولی راهبردی و پایه در تامین بخش اعظمی از نیازهای اساسی مردم نقش موثری دارد.

گندم یکی از محصولات بنیادی برای توسعه اقتصادی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی قلی ایمانی همایش " کشت قراردادی محصول گندم" با حضور شماری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه کشاورزی در گلستان برگزار شد، اظهار کرد: کشت اقتصادی گندم به لحاظ علمی با تحلیل و برنامه ریزی، افزایش بهره وری، استفاده بهینه از نهاده ها، مدیریت دقیق مزرعه، استفاده از فناوری، تکنولوژی و ابزارهای مدرن شکل خواهد گرفت.

وی افزود: کشاورزان پیشرو با استفاده بهینه و درست از نهاده های کودی و کودهای پایه به اختلاف برداشت معنادار و جدی دست پیدا می کنند در حالی که بقیه کشاورزان با هزینه کمتر برای مصرف صحیح کودها، به خیال خود صرفه جویی کرده اند اما در عمل محصول کمتری برداشت می کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار