مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی در گلستان(۱۴۰۰- ۱۴۰۱) همچنان ۸۶درصد از حجم سدهای استان خالی از آب است.

۸۶درصد از حجم سد‌های استان خالی از آب است

به گزارش گلستان 24، شعبان رسولی با اشاره به خالی بودن بیش از ۸۶درصد ظرفیت سدهای استان اظهار کرد: با کاهش نزولات جوی، روند خشکسالی همچنان در استان ادامه دارد. 

وی در خصوص ذخیره آب موجود در ۱۴سد بزرگ مخزنی گلستان گفت: پایان مهر امسال، حجم آب موجود در کل مخازن سدهای گلستان، ۱۴درصد است و این در حالی است که پارسال در مدت مشابه حجم آب سد های استان ۲۰ درصد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار