مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان:

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه امسال ۲۰۰هکتار از اراضی شیب دار گلستان آبرسانی شد، گفت:طرح آبرسانی به ۱۳۵۰هکتار اراضی شیب دار گلستان در حال اجراست.

امسال ۲۰۰هکتار از اراضی شیب دار گلستان آبرسانی شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24، سیدمحسن کیا الحسینی، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: از ۱۳۵۰هکتار اراضی شیب دار هدف گذاری شده تا کنون ۲۰۰ هکتار آن آبرسانی شده است.

وی افزود: ۱۲۵۰هکتار از اراضی شیب دار در گرانکوه گرگان، لهندر مراوه تپه، سایر مینودشت و چینو علی آباد کتول به وسعت ۱۱۵۰هکتار آغاز شده و درحال انجام است.

وی گفت: پارسال از ۸۵۰هکتار اراضی شیب دار ۳۵۰هکتار از طرح آبرسانی در اراضی شیب دار تیل آباد و آق توقه انجام شد.

کیاالحسینی افزود: استان گلستان با دارا بودن ۱۱۰هزار هکتار اراضی شیبدار فاقد پوشش گیاهی مناسب، متحمل هزینه‌هایی ناشی از فرسایش خاک بالا و سیلاب‌های فصلی است که این پدیده باعث کاهش مرغوبیت خاک و کاهش عملکرد اراضی می‌شود.

وی گفت: جهاد کشاورزی استان گلستان به منظور کاهش رواناب و فرسایش خاک ناشی از آن در این اراضی به دنبال توسعه کشت باغات مثمر در اراضی شیبدار است.

مدیر آب وخاک جهاد کشاورزی گلستان افزود: ین هدف می‌تواند در گام اول با انجام مطالعات شناسایی، ۷۰هزار هکتار از این اراضی را که جزو مستثنیات بوده، شناسایی کرده و برای توسعه کشت باغات در آن‌ها برنامه ریزی کرده است.

کیا الحسینی گفت: برنامه استان برای ۵سال آینده تامین و انتقال آب اراضی شیبدار در سطح ۵هزار هکتار است که در صورت تخصیص منابع لازم این مهم صورت خواهد گرفت.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار