رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور :

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: اجرای تعهدات خرید برگ توتون توسط واحد‌های فرآوری تا پایان آذر ضروریست.

ضرورت اجرای تعهدات خرید برگ توتون توسط واحد‌های فرآوری

به گزارش گلستان 24، اکبر شهباز زاده اظهار کرد: در بازدید از انبارهای نگهداری توتون شهرستان علی آباد کتول بر اجرای تعهدات خرید برگ توتون توسط واحد‌های فرآوری تا پایان آذر تاکید کرد.

 در این بازدیدمیزان توتون های موجود در انبارهای کشاورزان مورد ارزیابی قرار گرفت و کشاورزان توتون کار نیز به تشریح میزان هزینه های تولید کشت توتون و قیمت تمام شده آن پرداختند.

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان به سهم کشت توتون در اشتغالزایی منطقه و همچنین سهم بالای میزان تولید توتون استان در کل کشور پرداخت و خواستار رفع مشکلات توتون کاران و حمایت از این محصول شد .

علیرضا بابازاده همچنین بر ایجاد صنایع جانبی توتون و حضور سرمایه گذاران کشوری برای انجام این مهم در استان با توجه به حجم توتون تولیدی استان تاکید کرد .

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن حضور در شهرک صنعتی فاضل آباد از شرکتی که در زمینه فرآوری برگ توتون فعالیت دارد بازدید کرد و در نشست با مدیریت مجموعه به بررسی فرآیند عملکرد آن در زمینه انجام تعهدات به کشاورزان توتون کار پرداخت .

شهباز زاده به همراه رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ، رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ، مجتبی جمالی فرماندار شهرستان علی آباد کتول و علیرضا بابازاده رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان از انبارهای نگهداری توتون در روستاهای پیچک محله و برفتان بازدید کرده و طی گفتگو با کشاورزان توتون کار منطقه به بررسی مشکلات آنان پرداخت .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار