دادستان مرکز گلستان:

دادستان مرکز گلستان گفت: در ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی ذکر شده که مالکانی که سند مشاعی دارند حق انتقال این اراضی را به دیگران نداشته و اگر این نقل و انتقال انجام شود، باطل است.

مالکانی که سند مشاعی دارند حق انتقال این اراضی را به دیگران ندارند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمود اسپانلو اظهار کرد: زمین‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی نقش مهمی دارند لذا قانون‌گذار از سال ۱۳۴۰ و قبل از آن قوانین متعددی را برای حفظ یکپارچگی اراضی وضع کرده است.

وی افزود: مشکلات موجود به دلیل بی توجهی و عدم اجرای دقیق قوانین بوده که موجب خرد شدن اراضی کشاورزی شده است.

اسپانلو بیان کرد: در ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی ذکر شده که مالکانی که سند مشاعی دارند حق انتقال این اراضی را به دیگران نداشته و اگر این نقل و انتقال انجام شود، باطل است.

وی با اشاره به قانون کشت موقت هم گفت: در این قانون اعلام شده که اراضی بالاتر از ۱۰۰ هکتار باید به صورت تعاونی اداره شود.

طبق گفته وی قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که از سال ۸۵ مصوب شده در عمل به درستی اجرا نشده است.

اسپانلو اضافه کرد: هر شریک المال می‌تواند مال خود را تقسیم کند و ممنوعیتی در این زمینه ندارد اما قوانین الزامی که تصویب شده محدودیتی را ایجاد کرده تا محاکم و مراجع ثبتی و ادارات اگر بخواهند اراضی را تفکیک کنند باید از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند.

وی افزود: در این زمینه قوانین محکمی داریم، اما بسیاری از این اتفاقات، خارج از دادگاه‌ها است و در نتیجه، قوانین، در عمل اجرایی نمی‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار