مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان:

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: پیش بینی میشود طی یک ماه و نیم آینده تیم کارشناسی این دفتر در سایر بخش های استان حضور یافته و عملکرد بیش از ۸۰ دهیاری منتخب در گام اول این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.

عملکرد ۴۰ دهیاری گلستان بررسی می شود

به گزارش گلستان 24، علی نصیبی اظهار کرد: طی این بازدیدها وضعیت جمع آوری پسماند روستایی، نظافت و پاکسازی معابر و جداول و پیاده روها‌ و سطح روستا، درختکاری و افزایش فضای سبز، مبلمان روستایی، نحوه نگهداری ماشین آلات خدماتی و عمرانی، زیباسازی روستا، و ... بررسی میشود.

وی افزود: طی این بازدیدها در هر هفته عملکرد دهیاری های دو بخش از استان و عمدتا سه روستا از هر بخش با حضور میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته و به جهت بررسی واقعی تر عملکرد، حضور تیم کارشناسی در هر بخش و روستا، یک روز قبل از بازدید به اطلاع بخشداران و به تبع آن دهیاران می رسد.

نصیبی در رابطه با اثربخشی بازدیدهای مذکور گفت: گزارش مکتوب، مستند و مصور هر بازدید حداکثر ۴۸ ساعت پس از ارزیابی دهیاری به استحضار فرمانداران و بخشداران رسیده و بخشداران موظفند ضمن تاکید جهت رفع مشکلات و خدمات رسانی بهتر در روستاهای مورد بازدید، پیگیری لازم را جهت رعایت موارد ذکر شده و رفع معضلات در سایر روستاهای بخش مدنظر داشته باشند.

 مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان گفت: پیش بینی میشود طی یک ماه و نیم آینده تیم کارشناسی این دفتر در سایر بخش های استان حضور یافته و عملکرد بیش از ۸۰ دهیاری منتخب در گام اول این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.

 نصیبی با یادآوری وظایف دهیاران در زمینه های مرتبط با بهداشت و محیط زیست، منظر روستا، خدمات رسانی عمومی و ... ابراز امیدواری کرد با اقدام‌ ویژه دهیاری ها، نظارت شوراها و برنامه ریزی بخشداری ها شاهد روستاهایی زیبا، پویا و بانشاط در استان باشیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار