مدیرکل بیمه ایران استان گلستان

مدیرکل بیمه ایران استان گلستان با اعلام این خبر گفت: امسال بیش از ۸۴ میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان خسارت از سوی بیمه ایران به مصدومان و خانوداه فوتی‌های تصادفات رانندگی گلستان پرداخت شده است.


پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان دیه فوتی‌های تصادفات

به گزارش گلستان 24، دارایی  اظهار کرد: در ۹ ماه امسال امسال برای  ۶۸ فوتی و ۱۴۹۸ مصدوم در این شرکت پرونده تشکیل شده و تا کنون برای ۱۳۳۳ نفر شامل ۵۴ فوتی و ۱۲۷۹ مصدوم خسارت پرداخت کرده ایم.

وی افزود: بیش از ۲۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان دیه به ۵۴ فوتی تصادفات رانندگی امسال گلستان پرداخت شد و امسال ۶۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیارد تومان هم بابت خسارت مصدومان تصادفات رانندگی به ۱۲۷۹ نفر پرداخت کرده ایم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار