رییس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای شهر گرگان:

رییس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای شهر گرگان گفت :‌ از حجم بدهی ، دیون و خسارت های ناشی از محکومیت های شهرداری در پرونده های حقوقی و قضایی اطلاعی ندارم اما تعداد پرونده های مطروحه در این بخش زیاد است .

 تعداد پرونده ها علیه شهرداری گرگان در محاکم قضایی زیاد است

به گزارش گلستان 24، زهرا نورا به عزم شورای شهر برای افزایش نظارت بر عملکرد شهرداری اشاره و اظهار کرد :‌ طی نامه ای از شهرداری خواسته شده تا قبل از تنظیم هر قرارداد، نسخه ای از آن را به شورا ارسال کند تا مباحث حقوقی این قراردادها بررسی شود .

رییس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای شهر گرگان افزود :‌دانستن آمار و ارقام بدهی و محکومیت ها فایده ای ندارد و ما به دنبال مچ گیری نیستیم ، بلکه باید هوشیار باشیم که این خسارت ها زیادتر نشود.

تخلفاتی که در سال های اخیر منجر به خسارت های مالی بزرگ به مجموعه مدیریت شهری گرگان شده و محکومیت میلیاردی شهردای گرگان در پرونده های حقوقی را به همراه داشت اما تاکنون به دلایل و حجم این خسارت ها اشاره نشده است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار