سرپرست توزیع نیروی برق گلستان:

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: ۷۹۰ کیلومتر از شبکه روستایی گلستان فرسوده بود و برای جایگزینی آن ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

۳۲۰ میلیارد تومان برای رفع فرسودگی شبکه برق روستایی نیاز است

به گزارش گلستان 24، سید احمد موسوی اظهار کرد: در گلستان سه نیروگاه فعال کوچک مقیاس با ظرفیت های ۲۶ مگاواتی در گرگان، هشت مگاوات در مراوه تپه و ۲.۷۶ مگاواتی در رامیان وجود دارد.

طبق گفته سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیروگاه های کوچک مقیاس دارای مجوز بهره برداری در استان ۲۶۸ مگاوات هستند.

موسوی بیان کرد: نیروگاه های خورشیدی دارای انشعاب خانگی در استان به ظرفیت ۹۰ کیلووات بوده و یک نیروگاه خورشیدی دیگر به ظرفیت پنج مگاوات (در کرند) در دست اقدام است.

وی در خصوص جایگزینی سیم به کابل های خودنگهدار هم گفت: هدف از این طرح، جلوگیری از تلفات توان و انرژی، توجه به مسائل زیست محیطی، رعایت مبلمان شهری است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: بهبود کیفیت ولتاژ و رفع نوسانات شبکه، رفع حریم‌های شبکه و کاهش حوادث نیروی انسانی، کاهش خاموشی‌های خواسته و ناخواسته و رعایت نرخ خاموشی، رفع سرقت سیم شبکه و انرژی از دیگر مزایای اجرای طرح سیم به کابل است.

موسوی گفت: پنج هزار و ۲۵۵ کیلومتر از سیم های برق استان باید به کابل خودنگهدار تبدیل شود که هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان برای آنها اعتبار نیاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی شبکه برق در روستاها گفت: ۷۹۰ کیلومتر از شبکه روستایی فرسوده بود و برای جایگزینی آن ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار