دو ماه پس از دستور رئیس جمهور؛

دو ماه پس از دستور رئیس جمهور،عملیات نجات خلیج گرگان شروع نشده؛ متوقف شد.

توقف عملیات نجات خلیج گرگان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، با دستور معاون اول رئیس جمهور ، معاونان سازمان های محیط زیست و بنادر و دریانوردی به گلستان آمدند تا با بررسی میدانی موانع موجود در خصوص لایروبی کانال های ارتباطی دریای خزر با خلیج گرگان را رفع کنند.

از حدود دو ماه قبل و با دستور رئیس جمهور در سفر به گلستان عملیات لایروبی کانال آشوراده به عنوان بزرگترین کانال ارتباطی دریای خزر با خلیج گرگان و تنها کانالی که هنوز ارتباط آبی آن با خزر برقرار است آغاز شد.

هنوز چند روز از آغاز عملیات نگذشته بود که سازمان‌حفاظت محیط زیست، عملیات احداث حوضچه پشتیبان برای انباشت مصالح حاصل از لایروبی را متوقف کرد.

کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست دو موضوع را مطرح می‌کنند. اول اینکه چرا ابتدا کانال آشوراده برای لایروبی انتخاب شد . ثانیاً احداث حوضچه صد هکتاری و انباشت گل ولای در آن به پوشش گیاهی منطقه آسیب می رساند.

مشاور طرح و مدیران سازمان بنادر می گویند: 3ه محل برای احداث حوضچه و دو روش برای انتقال یا انباشت مصالح حاصل از لایروبی پیشنهاد شده است که با نظر محیط زیست در این خصوص اقدام خواهد شد اما آنها معتقدند شروع لایروبی با اولویت کانال آشوراده با نظر مشاور طرح و با لحاظ جلوگیری از بسته شدن دهانه این کانال بوده و هیچ منعی برای آن وجود نداشته است اما از آنجا که در حال حاضر تنها ارتباط آبی بین دریای خزر و خلیج گرگان از طریق کانال آشوراده برقرار است؛ تصمیم بر این شد تا با لایروبی سریع این کانال ، فاجعه کانال های چپاقلی و خوزینی برای آشوراده تکرار نشود.

مدیران محیط زیست به انجام بررسی های بیشتر و حتی مطالعات تکمیلی تاکید دارند تا مشخص شود که ابتدا کدام یک از کانال های ارتباطی لایروبی شود.

موضوعی که تا کنون چندین بار مشاور طرح مطالعاتی به صراحت آن را اعلام کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار