رئیس جهاد کشاورزی گلستان خبرداد؛

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با بیان اینکه کشاورزان استان از کشت قراردادی برنج در اراضی نسق دار استقبال کردند، گفت: تاکنون سه هزار ٢٠٠ هکتار، کشت قراردادی با کشاورزان منعقد شده است.

کشت قراردادی برنج در اراضی نسق دار گلستان

به گزارش گلستان 24، محمد برزعلی، اظهارکرد: کشاورزان گلستانی از طرح کشت قراردادی برنج در اراضی نسق دار استقبال کردند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: در این طرح مواد اولیه کشت و کار برنج از قبیل بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت‌های بیمه‌ای و حتی توصیه‌های فنی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: پس از برداشت، برنج تولیدشده یا شلتوک آن به قیمت روز خریداری و هزینه‌ها در این زمان از محصول فروخته شده کسر می‌شود.

برزعلی ادامه داد: تاکنون بیش از سه هزار ٢٠٠ هکتار، کشت قراردادی برنج با کشاورزان منعقد شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان به کشاورزان توصیه کرد با توجه به حمایت های خوب دولت و مزایای مهم این طرح، هر چه سریع تر برای انعقاد کشت قراردادی برنج در اراضی نسق به مراکز جهادکشاورزی مراجعه کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار