مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان:

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: ۵۶ فقره حکم قلع و قم برای سازه های غر مجاز اجرا شده و بقیه موارد در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

 ۵۶ فقره حکم قلع و قم اجرا شده است

به گزارش گلستان 24، کامبیز علیپور اظهار کرد: هزار و ۳۳۷ فقره تغییر کاربری اراضی در سال ۱۴۰۰ انجام شده و تاکنون ۵۱ هزار هکتار از اراضی زراعی گلستان کاداستر شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۳۶ تماس و خبر با سامانه ۱۳۱ مبنی بر تغییر کاربری اراضی گلستان دریافت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه در مجموع هزار و ۳۳۷ مورد تغییر کاربری اراضی در سال گذشته در استان شناسایی شد، افزود: از این تعداد ۴۹۰ مورد در مرحله پی کنی، ۶۱۱ مورد احداث بنا، ۹۸ مورد محوطه سازی، ۱۳ مورد موضوعات حفر و برداشت غیرمجاز و ۱۲۵ مورد هم سایر موضوعات بوده است.

علیپور بیان کرد: از این تعداد ۴۷ مورد با همکاری نیروی انتظامی در راستای اجرای تبصره ۱ توقف عملیات صادر و قلع و قمع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۹۶ مورد در طبق تبصره ماده دو بوده که با دستور مستقیم دستگاه قضایی تخریب و قلع و قمع شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در ۵۶ فقره حکم قلع و قم اجرا شده و بقیه موارد در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

علیپور بیان کرد: تاکنون ۵۱ هزار هکتار از اراضی زراعی گلستان کاداستر شده که طبق اولویت بندی اول ۹ هزار و ۵۰ هکتار به تایید اداره ثبت رسیده و برای صدور سند آماده شده است و بقیه در اولویت دوم قرار داشته و با رفع تداخل مرحله به مرحله اجرا خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار