مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان خبر داد؛

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان (تشدید گشت‌های تعزیرات حکومتی در حوزه آرد و تخلفات نانوائی‌ها ) بازرسی از واحد‌های خدماتی نانوائی‌ها درقالب گشت‌های مشترک خبر داد.

تشدید گشت‌های تعزیرات حکومتی در حوزه آرد و نان

به گزارش گلستان 24، تقی حسام اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور گشت‌های مشترک و بازرسی و نظارت بر واحد‌های خبازی در سراسر استان تشدید می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان ادامه داد: تعزیرات حکومتی با درک شرایط و مقتضیات موجود علیرغم وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به پرونده متشکله است با تأکید بر استمرار گشت‌های مشترک و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی استان کنترل و نظارت دقیق در حوزه آرد و نان که با معیشت و سفره شهروندان ارتباط مستقیم دارد در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی آرد از تولید تا عرضه و برخورد قاطع با متخلفین احتمالی را در دستور کار گشت‌های مشترک خود قرار داده است.

حسام افزود: در حوزه آرد و نان و تخلفات نانوائی‌ها، اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان در فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۳ فقره پرونده تخلفاتی را مورد رسیدگی قرار داده و متخلفین بیش از یک میلیارد و دویست و چهار میلیون رال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.

عضو شورای قضائی استان ازهمه شهروندان درخواست کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلفات در حوزه آرد و ناتوانی‌ها و فروش غیر قانونی آرد و... مراتب را به صورت حضوری، یا با تلفن ۱۳۵ با سامانه اینترنتی ۱۳۵به تعزیرات حکومتی یا با تلفن ۱۲۴به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار