نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس ‌شورای اسلامی:

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس ‌شورای اسلامی گفت: دولت باید بسته های معیشتی برای کارگران درنظربگیرد. با تورم کنونی این افزایش حقوقی که برای کارگران درسالجاری درنظرگرفته شده، مشکلی را حل نخواهد کرد.

دولت باید بسته های معیشتی برای کارگران درنظر بگیرد

به گزارش گلستان 24، رحمت الله نوروزی اظهار کرد: درسالهای  گذشته افزایش تورم تا ۵۰ درصدی را درکشور شاهد بودیم که هزینه های زندگی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، گوشت ولبنیات بسیار بالا رفته است و کارگر توان خرید ندارد.

وی ادامه داد: دولت باید بسته های معیشتی برای کارگران درنظربگیرد. با تورم کنونی این افزایش حقوقی که برای کارگران درسالجاری درنظرگرفته شده، مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی بیان کرد: بایدبرای کارفرمایان اقداماتی صورت بگیرد وسرمایه درگردش داشته باشند  تا واحد های تولیدی سر پا باشند و کارگران بتوانند کار کنند.

نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس  افزود: اخیر یک نماینده مجلس گفته عامل افزایش تورم افزایش  دستمزد کارگران است. این در حالی است که ما در سالهای گذشته افزایش تورم ۵۰ درصدی را داشته ایم و این نماینده مجلس باید در اظهارنظرها تمام ابعادموضوع را درنظر بگیرد و کارگران باید حمایت شوند.

وی خاطرنشان کرد: کارگران مشکلات معیشتی زیادی دارند که باید یک سازکار اساسی برای معیشت آنها درنظرگرفت و بعنوان عضو فراکسیون کارگری در مجلس قطعاازحق کارگران دفاع می کنم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار