رئیس اتاق اصناف مرکز گلستان:

رئیس اتاق اصناف مرکز گلستان گفت:قیمت گندم اگر واقعی شود کشاورز آن را کشت کرده و مجبور نخواهیم بود که آن را وارد کنیم، یا در کلزا که وابسته هستیم می توانیم برنامه ریزی کنیم که به اندازه نیاز کشور تولید کنیم.

قیمت گندم اگر واقعی شود، نیازی به واردات نداریم

به گزارش گلستان 24، حسین خلیلی شامگاه دوشنبه در نشست شورای مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اظهارکرد: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی جز دزدی و کلاشی نداشت.

رئیس اتاق اصناف مرکز گلستان افزود: از شجاعت رئیس جمهور در واقعی سازی قیمت ها باید تقدیر کرد زیرا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی عاید مردم نمی کرد.

وی گفت: کشورهای همسایه ما با ما متفاوت هستند و ضمن اینکه به سه چهارم مردم کشورشان یارانه نمی دهند مثل ما درگیر تحریم هم نیستند.

به گفته خلیلی، این تصمیم دولت یک روزه گرفته نشده و قطعاً تصمیمی کارشناسی شده و به نفع مردم است.

رئیس اتاق اصناف مرکز گلستان افزود: قیمت گندم اگر واقعی شود کشاورز آن را کشت کرده و مجبور نخواهیم بود که آن را وارد کنیم، یا در کلزا که وابسته هستیم می توانیم برنامه ریزی کنیم که به اندازه نیاز کشور تولید کنیم.

وی گفت: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کار بسیار خوبی است به شرطی که دولت در سایر اقداماتش هم موفق باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار