مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان:

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال تا کنون بیش از ۴ هزار هکتار هندوانه در گلستان کشت شده است.

کشت بیش از ۴ هزار هکتار هندوانه در گلستان

به گزارش گلستان 24، علی اکبر مهقانی اظهار کرد: انواع ارقام وارداتی هندوانه در مناطق مختلف استان کشت شده است.

وی افزود: عملکرد هر هکتار هندوانه حدود ۶۰ تن در هکتار   پیش بینی می‌شود و امسال ۲۵۰ هزار تن محصول از اراضی هندوانه استان برداشت خواهد شد.

مهقانی گفت:پارسال بیش از ۴ هزار هکتار هندوانه در استان کشت شده بود که  بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول تولید شد.

هندوانه  اترک یکی از محصولات جالیزی معروف شمال شهرستان گنبد کاووس است که اواسط تیر تا اواخر خرداد برداشت می شود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار