مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان:

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: با همکاری یک شرکت خصوصی حمل و نقل آرد از کارخانه به درب نانوایی‌ها در استان هوشمندسازی می شود.

حمل و نقل آرد در گلستان هوشمند می شود

به گزارش گلستان 24، تقی حسام  اظهار کرد: طرح کارتی شدن فروش نان در حال حاضر به صورت پایلوت در استان زنجان انجام و به مرور در کل استان‌ها اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: در حال حاضر در حال فراهم کردن زیرساخت‌های طرح کارتی شدن نان در استان هستیم.

وی اضافه کرد: با همکاری یک شرکت خصوصی حمل و نقل آرد از کارخانه به درب نانوایی‌ها در استان هوشمند سازی می‌شود و بر روی آرد ها جی پی اس نصب می‌شود به این ترتیب مشخص می‌شود چه مقدار آرد و به کدام آدرس می‌رود.

حسام ادامه داد: در حال فراهم کردن زیرساخت‌های طرح کارتی شدن نان در استان هستیم و فر وش نان با کارت بانکی که در این روزها در برخی نانوایی‌های استان اجرا می‌شود، تنها به خواست نانواها صورت گرفته و اجبار قانونی در این مورد وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب که کارتی شدن نان مانع قاچاق آرد شده و باعث می‌شود نان در ظاهر گران نشود افزود: در این طرح نانواها در پایان ماه بر حسب تعداد نانی که به فروش رسانده‌اند پول دریافت می‌کنند و این امر باعث می‌شود نانواها در افزایش کیفیت و کمیت نان با هم رقابت کنند و کیفیت نان افزایش یابد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار