استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی نیازهای اساسی و ظرفیت های خیرین ضروری است و همه باید به دبیرخانه شورای راهبری خیرین کمک کنند.

تشکیل بانک اطلاعاتی نیازها و ظرفیت های خیرین ضروری است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی محمد زنگانه در جلسه شورای راهبری خیرین استان؛ اظهار کرد: پیوند نیازها و ظرفیت ها زمینه ساز هم افزایی و تسریع در پیشبرد اقدامات خیرین می شود.

وی افزود: سامانه ناب ظرفیت مناسبی است که می توان با بروز سازی آن در حوزه خیرین بهره برد.

استاندار گفت: باید با برنامه ای دقیق جمع سپاری و استفاده از منابع خرد مردم در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد پویش برای هر اقدام خیر و همچنین بهره گیری از مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارخانه های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار بیان کرد: باید توجه داشت خیرین تنها کسانی نیستند که به بذل مال می پردازند بلکه کسانی که وقت و تخصص خود را در اختیار اقدامی خیر قرار می دهند، نیز خیّر هستند.

وی افزود: ایجاد مجمع خیرین در حوزه رسانه نیز به پیشبرد اهداف خدمت رسانی کمک ویژه ای می کند.

گفتنی است در این جلسه احکام شورای راهبری خیرین توسط استاندار به اعضا ارائه شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار