مشاور مطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی:

مشاورمطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی گفت: پیشنهاد ویژه برای استفاده بهینه از سواحل گلستان با توجه به پسروی آب معماری دوزیست است.

استفاده بهینه  از سواحل گلستان با توجه به پسروی آب معماری دوزیست است

به گزارش گلستان 24، رضا احمدیان روز سه شنبه در جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گلستان (ICZM) اظهار کرد: بیشترین پسروی آب دریای خزر در استان گلستان اتفاق افتاد که مقابله با تبعات آن نیازمند برنامه ریزی کارشناسانه در چشم انداز بلند مدت است. 

وی اظهار داشت: اجرای سریع برنامه گردشگری سلامت، پرورش صنعتی دام، توسعه بخش شیلات و تدوین برنامه عملیاتی استفاده از دارایی های طبیعی _ساحلی در حوزه توسعه استان گلستان برنامه ریزی شده است.

مشاورمطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور گفت: اصلی ترین برنامه های اقدام در مناطق ساحلی گلستان منطبق با سه مساله محوری استان در حوزه حفاظت، توسعه و یکپارچگی است.

احمدیان افزود: شکل گیری سامانه رصد تراز آب دریا به خصوص در محدوده خلیج گرگان، رصد و پایش مستمر مخاطرات ناشی از کاهش تراز آب، تسریع در برنامه های عملیاتی کاهش ورودی فاضلاب به آب های سطحی و تالاب و تدوین ضوابط بهره برداری از اراضی حاصل از پسروی آب دریا از اصلی ترین برنامه های اقدام در حوزه حفاظت مناطق ساحلی گلستان است.

وی گفت: از بین ۱۰ مشکل شناسایی شده در خطه خزر نوسانات آب دریای خزر و مشکلات ناشی از بروز اراضی مستحدث جدید، عدم تعادل و توازن در توسعه و تخریب سازمان زیستی و اکوسیستم شکننده خزر بیشترین تاثیر را در استان گلستان داشته است.

وی اظهار داشت: استان گلستان به لحاظ شاخص های موثر توسعه یافتگی به نسبت دو استان گیلان و مازندران از عدم تعادل بیشتری برخوردار است.

وی بیان کرد: به لحاظ وجود زیست گاه های با ارزش و به هم خوردن تعادل های محیطی به خصوص در خلیج میانکاله، بخش زیادی از فرصت های موجود در گلستان به تهدید تبدیل شد.

مشاورمطالعات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان های شمالی کشور با اشاره به ۱۰ مشکل شناسایی شده در منطقه ساحلی خزر گفت: ناکارآمدی قوانین و نظام های نظارتی-اجرایی، اقتصاد کوچک و بسته منطقه، تخریب سازمان زیستی و اکوسیستم شکننده، فقدان برنامه و طرح یکپارچه و شفاف، تضیع حق عمومی و دسترسی به دریا، عدم تعادل و توازن، شکل گیری گردشگری غیرپایدار، نوسانات آب و فقدان مشارکت عمومی از مشکلات اساسی در منطقه ساحلی خزر هستند.

احمدیان افزود: تغییرات خط ساحلی در قیاس بین طرح ICZM ملی و طرح تدقیق، مقدار اراضی اضافه شده به ساحل در اثر پسروی آب دریا در فاصله زمانی بین تهیه طرح ICZM ملی و آخرین خط تراز آب در سال ۱۳۹۸ ۶ کیلومتر از محدوده گمیش تپه، ۳ کیلومتر محدوده جنوب میانکاله و ۲ کیلومتر شمال میانکاله بوده است.

وی اظهار داشت: شهر گمیشان بیشترین مساحت، بیشترین عمق ساحلی، بالاترین میزان اراضی باز و اراضی واقع در حوزه آبی را در کل خطه ساحلی خزر دارد.

وی با اشاره به تعریف ۹۰ برنامه اقدام در ۲۸ شهرستان ساحلی بیان کرد: برنامه مدیریت محیط زیستی منطقه ساحلی، برنامه کاهش مخاطرات و تنش های طبیعی-انسانی، برنامه مدیریت توسعه شهری در مناطق ساحلی، برنامه توسعه گردشگری ساحلی-دریایی، برنامه راهبردی توسعه متوازن منطقه ساحلی، برنامه راهبردی پدافند غیرعامل، برنامه ظرفیت سازی جامعه محلی و مشارکت جمعی، برنامه توسعه نهادی-حاکمیتی و برنامه مدیریت آب های ساحلی از جمله عناوین اصلی برنامه های موضعی عمل است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار